HSU SHAO JIEN
HSU SHAO JIEN

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1985 Great Shanghai 1937
...aka "1937 of Shanghai"
c1989 Slaughter In Xian
c1993 Hidden Hero