WANG CHAO HSI
WANG CHAO HSI
TRADITIONAL CHINESE 王朝曦
AKA Wang Zhao Xi Wang Cho Hsi
Wang Zhaoxi Wong Chiu Hei

SELECTED FILMOGRAPHY - EDITOR
1969 From The Highway
...aka "Kung Fu Head"
...aka "La Strada Del Massacro"