DONG HONG LIN
DONG HONG LIN
TRADITIONAL CHINESE 董洪林

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1982 Shaolin Assassin
...aka "Cut Throat Struggle For An Invaluable Treasure"
c1985 Kung Fu Hero Wang Wu


SELECTED FILMOGRAPHY - ACTION CHOREOGRAPHER
c1985 Kung Fu Hero Wang Wu