ZHANG DUO FU
ZHANG DUO FU

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1987 Romance Of Book And Sword
...aka "Story of Chan Ka Hui"