CHIU JIAN GUO
CHIU JIAN GUO

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1984 The South Shaolin Master
...aka "Red Dragons of Shaolin"
1986 Lucky 13
...aka "13 Swords"
...aka "Revengence Superlady"