YUK HEUNG WAI
YUK HEUNG WAI
TRADITIONAL CHINESE 玉響偉

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1988 Across The River
...aka "Devil King Sword, The"
...aka "Cross the River"
...aka "Devilking Sword"
...aka "Deavil King Sword"
...aka "Guo jiang"
...aka "Guo jiang long"